Tìm Kiếm
Phản Hồi
English

 

 

Tin Hoạt Động

Trong năm 2009, Đội bóng Vietpharco đã đoạt giải nhì giải bóng đá các công ty dược Hà Nội mở rộng lần II.

Tin Tuyển Dụng

VIETPHARCO đang cần tuyển các vị trí sau:

DƯC S ĐI HC

Mô t công vic:

- Qun lý bán hàng ti khu vc được ph trách

- Qun lý h sơ thuc và làm h sơ đăng ký thuc (VISA)

Kinh nghim/K năng:

- Có kh năng đc và viết tiếng Anh chuyên ngành tt

- Có kh năng t chc, sp xếp công vic

- Có tinh thn đo đc tt, có trách nhim trong công vic.

- Ngoi hình khá, khe mnh.

- Có kh năng giao tiết tt, nhanh nhn,

- Ưu tiên đã có kinh nghim làm vic t 2 đến 3 năm.

Quyn li:

-       Có cơ hi hc tp nâng cao trình đ

-       Mc lương hp dn, thưng theo doanh s bán hàng và hiu qu công vic.

-       Đưc hưng đy đ các chế đ BHXH, BHYT theo quy đnh ca pháp lut và ca Công ty.

-       Đưc hưng các chế đ phúc li khác như: Tham quan, ngh mát, các hot đng tp th ca công ty.

Nơi làm vic: Hà Ni

Gii tính: Nam/N (ưu tiên Nam)

Loi công vic: Toàn thi gian c đnh

Lương: Thương lượng

Liên h: Các ng viên quan tâm vui lòng np h sơ qua email ca Công ty VIETPHARCO: sales@vietpharco.com trước ngày 15/09/2013

* H sơ gm:

- Nhn h sơ kinh nghim (bn CV)

- Mô t thông tin cá nhân.

- K năng và kinh nghim bn thân Kh năng khác ca bn thân.