Tìm Kiếm
Phản Hồi
English

  Sản phẩm thuốc Nguyên liệu Thiết bị y tế

 

 

Nguyên liệu

VIETPHARCO cũng là nhà phân phối các loại nguyên liệu cho sản xuất thuốc. Với những đối tác lớn trên cả nước và tự sản xuất tinh chế, chúng tôi luôn sẵng sàng đáp ứng những yêu cầu của khách hàng đối với các nguyên liệu, hóa dược với chất lượng đảm bảo

Artemisinin

Được tinh chế từ cây thanh cao hoa vàng

Artesunate

Được tổng hợp từ Artemisinin