Tìm Kiếm
Phản Hồi
English

Webmail Tài Khoản Ngân Hàng
Liên Hệ

Trụ Sở Chính
2/4 Nguyễn Đình Chiểu
Hà Nội, Việt Nam

Phone: (844) 39745166 / 64 
Fax: (844) 39745165

Hướng Đi


Cơ Sở Sản Xuất
Khu công nghiệp Hưng Yên
 
Email : Các bộ phận
Thông tin chung - info@vietpharco.com
Hỗ trợ khách hàng - sales@vietpharco.com
Tuyển dụng - jobs@vietpharco.com

Thông tin về trình dược viên Health Care Professionals
Yêu cầu thông tin về Trình dược viên và các dịch vụ gia tăng khác xin liên hệ mailto:sales@vietpharco.com hoặc gọi (844) 39745166. Các chuyên viên cần hợp tác xin liên hệ hungnt@vietpharco.com

Bệnh nhân
Yêu cầu thông tin về sản phẩm trên thị trường hãy liên hệ Yêu cầu thông tin hoặc gọi (844) 39143144. Hãy tham khảo ý kiến bác sỹ, dược sỹ của bạn để có những tư vấn cần thiết.

Yêu cầu thông tin về sản phẩm và dùng thử thuốc
Hãy liên hệ với chúng tôi mailto:sales@vietpharco.com hoặc gọi (84) 0904 210 546

Các thông tin về website mailto:webmaster@vietpharco.com